DOWNLOAD SLIDESHOW 2014-Gas-Year-Slideshow

 

За даними дослідження Міжнародної асоціації CEDIGAZ, 2014 рік був неоднозначним для ринку природного газу. Другий рік поспіль попит на газ і активність зменшилися у на усіх  ланках світової газової промисловості.

У 2014 році світовий попит на природний газ (включно зі змінами рівнів запасу газуу газосховищах) був повільним і залишився на аналогічному з 2013 роком рівні. Це можна пояснити підвищеним рівнем міжпаливної конкуренції, особливо з боку вугілля, економічним спадом (в Європі, Китаї, Росії…), геополітичними конфліктами (зокрема, російсько-українським) та м’якими погодними умовами, що негативно вплинули на збільшення попиту на газ (в Європі, Азії). Дослідження світової тенденції споживання виявило регіональні відмінності. У Північній Америці та на Близькому Сході продовжувалося інтенсивне збільшення попиту на природний газ, але зростання в Азії уповільнилося, у той час як споживання у країнах СНД та в Європі значно зменшилося. Різке падіння споживання в Європі (- 10%), зокрема, мало великий вплив на загальну тенденцію.

В контексті слабкого попиту пропозиція природного газу на світовому ринку збільшилася лише на 1,1% – до 3 437 мільярдів м3 у 2014 році, тенденція досить схожа на 2013 рік і відрізняється від зафіксованого у 2000-х роках стабільного середнього рівня зростання близько 2,8% на рік, (включно зі зниженням у 2009 році, компенсованого підвищенням під час економічного відновлення 2010 року). На деяких ринках, що розвиваються, виробництво знаходилося під впливом занепаду освоєних родовищ та нестачею інвестицій у переробку та збут продукції для інтенсифікації експлуатації нових резервів. Яскравим прикладом є ситуація в Єгипті. На деяких ринках, що розвиваються, видобуток знизився через скорочення обсягів вилучення газу на зрілих родовищах, а також внаслідок недостатнього обсягу інвестицій, потрібних для розвідки нових покладів.

У 2014 році обсяг світової торгівлі газом значно зменшився  на 3,4% – до 1 005,2 мільярдів м3. Міжнародна торгівля газом, що постачається на ринок трубопроводами значно скоротилась – на 4,8%, до 691,5 мільярдів м3, що відбулося внаслідок різкого зниження поставок російського газу до Європи та України (шестимісячне переривання газопостачання). Обсяг міжнародної торгівлі скрапленим природним газом (СПГ) майже не змінився і залишився на рівні 313,7 мільярдів м3 третій рік поспіль.

2014 рік відзначився різким поворотом у світовій СПГ-промисловості, що відбулося після трьох років звуження ринку. В Азії нова пропозиція СПГ та слабкий попит,  зумовлений здебільшого погодними умовами, призвели до різкого падіння спотових цін на СПГ та до перенаправлення вантажів у напрямку Європи наприкінці року. За рік в цілому рівень чистого європейського імпорту СПГ продовжив падіння (- 6,2%), але воно було повільнішим, ніж протягом двох попередніх років, тоді як зростання попиту на СПГ в азійсько-тихоокеанському регіоні уповільнилося до 1,2%.

У підсумку, специфічні обмеження як з боку попиту, так і пропозиції, сповільнили зростання світового газового ринку. У 2014 році в першу чергу було очевидним уповільнення попиту через напружену конкуренцію з дешевою нафтою як на розвинутих, так і на ринках, що розвиваються. У цьому контексті зростання світового попиту на газ у короткостроковій перспективі імовірно залишиться повільним, порівняно з динамікою останніх п’ятнадцяти років.

Це підсумок CEDIGAZ First Estimates (4 травня, 2015 року – 51 стор.)

First Estimates від CEDIGAZ – це світовий Статистичний огляд природного газу, що публікується щороку у травні та до якого мають доступ Члени CEDIGAZ.